Políticas de privacidade

A través deste sitio web, non se recollen datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

O sitio web deleitar.es pode conter ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas ás de deleitar.es. Ao acceder a tales páxinas web, o usuario pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e cookies. Con carácter xeral, se navega por internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

A continuación, indicámoslle a información básica:

Responsable do tratamento

Os datos de carácter persoal que se puidesen solicitar directamente do usuario serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade de DAIRYLAC, S.L., con CIF B15775570 e domicilio social en Parque Empresarial A Madanela, Parcela 44-48, 15800, Melide – A Coruña – España e contacto protecciondatos@galacteum.com

Finalidade do tratamento

A finalidade do sitio web é a de informar dos produtos e servizos relacionados coa nosa actividade empresarial.
Os datos persoais solicitados a través da web (nome, apelidos e email) serán tratados para a xestión das consultas que realice a través do formulario de contacto.

Lexitimación do tratamento

O consentimento expreso que presta o Usuario a través da aceptación expresa que manifesta antes do envío dos formularios.

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados polos usuarios, conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan ata un prazo máximo de 1 ano.

Destinatarios

Non se realizan cesións, salvo as que por obrigación legal sexa necesario realizar a organismos públicos como a Axencia Tributaria, autoridades públicas ou terceros encargados de intervir na prestación do servizo.
Ademáis comunicaranse os seus datos ós seguintes encargados de tratamento:

 • Google Inc. Esta compañía está certificada no Privacy Shield.

Tratamento de datos de menores

As persoas maiores de 14 anos poderán prestar validamente o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais a través desta páxina web.
O tratamento de datos de persoas menores de 14 anos necesitará o consentimento dos seus pais ou titores legais, cuestión que haberá de manifestarse nos formularios de contacto.

Dereitos dos interesados

 • Dereito de información: Vostede ten dereito a ser informado de maneira concisa, transparente, inteligible e de fácil acceso, cunha linguaxe clara e sinxela, sobre a utilización e tratamento dos seus datos persoais.
 • Dereito de acceso: Vostede ten dereito a solicitarnos en calquera momento que lle confirmemos se estamos a tratar os seus datos persoais, a que lle facilitemos acceso aos mesmos e á información sobre o seu tratamento e a obter unha copia dos devanditos datos. A copia dos seus datos persoais que lle facilitemos será gratuíta aínda que a solicitude de copias adicionais poderá estar suxeita á cobranza dunha cantidade razoable baseada nos custos administrativos. Pola nosa banda, poderemos pedirlle que acredite a súa identidade ou requirirlle máis información que sexa necesaria para xestionar a súa solicitude.
 • Dereito de rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, non actualizados ou incompletos que lle conciernan. Tamén poderá solicitar que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.
 • Dereito de supresión: Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que fosen recolleitos. Con todo, este dereito non é absoluto, de maneira que a nosa organización poderá seguir manténdoos debidamente bloqueados nos supostos previstos pola normativa aplicable.
 • Dereito a limitar o tratamento: Vostede ten dereito a solicitar que limitemos o tratamento dos seus datos persoais o que significa que poderemos seguir almacenándoos, pero non seguir tratándoos se se cumpre algunha das seguintes condicións:
  • que Vostede impugne a exactitude dos datos, durante un prazo que permita ao responsable verificar a exactitude dos mesmos;
  • o tratamento sexa ilícito e Vostede opóñase á supresión dos datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso;
  • a nosa entidade xa non necesite os datos para os fins do tratamento, pero Vostede necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións;
  • Vostede opúxose ao tratamento, mentres se verifica se os motivos lexítimos da nosa entidade prevalecen sobre os seus.
 • Dereito á portabilidade dos datos: Vostede ten dereito a que os seus datos sexan transmitidos a outro responsable do tratamento nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Este dereito aplícase cando o tratamento dos seus datos persoais estea baseado no consentimento ou na execución dun contrato e devandito tratamento efectúese por medios automatizados.
 • Dereito de oposición: Este dereito permítelle opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís. Non poderemos atender ao seu dereito unicamente cando tratemos os seus datos no caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluídos perfís: Este dereito permítelle non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produzan -ditas decisións- efectos xurídicos ou lle afecten de modo similar. Salvo que dita decisión sexa necesaria para a celebración ou execución dun contrato, estea autorizada por unha lei ou se base no consentimento.
 • Dereito a retirar o consentimento: Nos casos nos que obtivésemos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en relación con determinadas actividades (por exemplo, co fin de enviarlle comunicacións comerciais), poderá retiralo en calquera momento. Desta forma, deixaremos de realizar esa actividade concreta para a que consentira previamente, salvo que exista outra razón que xustifique a continuidade do tratamento dos seus datos con estes fins, nese caso, notificarémoslle dita situación.

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, vía correo postal a P.E. A Madanela, parcelas 44 a 48. 15800 Melide, A Coruña, España ou na dirección de correo electrónico protecciondatos@galacteum.com tlf 981 506 409
Ademais, vostede ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099.

Deleitar beneficiaria de Galicia Exporta Empresas 2018